Földmérési és Távérzékelési Tanszék (FTT)


A földmérés tudománya magyarországi oktatásának és művelésének története szorosan kapcsolódik a NYME EMK GEVI Földmérési és Távérzékelési Tanszék történetéhez.
A tanszék a
Néhány fogalom értelmezése és magyarázata szükséges ahhoz, hogy a nem szakmabeli olvasót segítsük az eligazodásban:
  • A fotogrammetria vagy fényképmérés a tárgyak alakjának, méreteinek és helyének meghatározása fényképek alapján. Ha tárgy a Föld felszíne, illetve az azon levő természetes vagy mesterséges alakzatok, akkor a fotogrammetria geodéziai alkalmazásáról beszélünk.
  • A távérzékelés olyan információgyűjtési eljárás, melynek során általában az elektromágneses hullámok közvetítésével egységes adatrendszert kapunk, leggyakrabban a földfelszínről. A távérzékelés fogalmába nemcsak a speciális adatgyűjtést, de az adatok kiértékelését is beleértjük.
  • Azon információs rendszereket, amelyek a Földről, mint közvetlen környezetünkről tárolt térbeli információkat dolgozzák fel, földrajzi információs vagy geoinformációs rendszereknek nevezzük. A rendszerekkel foglalkozó tudományterület a geoinformatika.
  • A geomatika térbeli információk elméletével, és feldolgozásuk gyakorlati kérdéseivel foglalkozó tudományág, a fentebb felsorolt részterületek összefoglaló tömör elnevezése.