Doktori értekezések

 

Brolly, G. (2013): Locating and Parameter Retrieval of Individual Trees from Terrestrial Laser Scanner Data. Doktori (PhD) értekezés. Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron, 94 p.

Király, G. (2007): A távérzékelés erdészeti alkalmazása. Doktori (PhD) értekezés. Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron, 116 p.

Czimber, K. (2004): Geoinformatika az erdészetben. Doktori (PhD) értekezés. Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron.

Hankó, A. (1996): Kisszámítógéppel támogatott nagyméretarányú felmérések. Egyetemi doktori dolgozat. Soproni Egyetem, Sopron.

Ferencz, J. (1996): Nagyméretarányú térképezés kisszámítógéppel segített felmérésekkel. Egyetemi doktori dolgozat. Soproni Egyetem, Sopron.

Kovács, Gy. (1996): Geodéziai mérési és számítási technológia a Fertő tó digitális felületmodelljének előállításához. Egyetemi doktori dolgozat. Soproni Egyetem, Sopron, 101 p.

Rákossy, B. J. (1995): Digitális kataszteri térképek készítése. Egyetemi doktori értekezés. Erdészeti és Faipari Egyetem, Sopron.

Márkus, I. (1993): A távérzékelés alkalmazása a vegetáció vizsgálatában és térképezésében. Kandidátusi értekezés. Erdészeti és Faipari Egyetem, Sopron, 114 p.

Bánky, J. (1988): Ortofotók hasznosítása gazdálkodási, erdészeti céltérképek készítésében. Egyetemi doktori értekezés, Erdészeti és Faipari Egyetem, Sopron, 126 p.

Kovács, M. (1977): A légi fotogrammetria és fotóinterpretáció alkalmazása tájvédelmi körzetek tervezésénél. Egyetemi doktori értekezés. Erdészeti és Faipari Egyetem, Sopron, 166 p.

Berdár, B. (1976): A vadállomány számbavételének módszerei, különös tekintettel a légifényképek felhasználására. Egyetemi doktori dolgozat. Erdészeti és Faipari Egyetem, Sopron, 169 p.

Balogh, Gy. (1976): Rövidhatótávolságú elektrooptikai távmérőműszerek vizsgálata, s a velük végzett távolságmérések szabályos hibái. Egyetemi doktori értekezés. Erdészeti és Faipari Egyetem, Sopron, 214 p.

Szabó, Gy. (1974): A földi fotogrammetria alkalmazása az erdőgazdasági szállítóberendezések alakváltozási vizsgálatában. Egyetemi doktori értekezés. Erdészeti és Faipari Egyetem, Sopron, 73 p.150 p.

Gerencsér, M. (1973): Hazai légifelvételek minőségi értékelése a kontrasztátviteli függvények felhasználásával. Egyetemi doktori értekezés. Erdészeti és Faipari Egyetem, Sopron, 179 p.

Tvordy, Gy. (1973): Numerikus sokszögelés busszolával. Egyetemi doktori értekezés. Erdészeti és Faipari Egyetem, Sopron, 73 p.