Cséti Ottó

Cséti Ottó (1884-ig Chrismar)

bányamérnök, akadémiai tanár
(Buda 1836. – Lucsivna (Szepes) 1906. aug. 9.)


Korán árvaságra jutott. Hogy tanulmányait folytathassa, gyári munkásként dolgozott.
1856–58-ban a bécsi műegyetem hallgatója volt, majd 1858–62-ben a selmeci akadémián tanult bányászatot, kohászatot. 1862-63-ban ideiglenes tanársegéd volt az akadémián.
1863–1968 között Selmecen, Govasdián, Kapnikbányán és Nagybányán teljesített kincstári szolgálatot.
1868–72-ben a diósgyőri vasgyár mérnöke, s az akkori építkezések műszaki vezetője volt.
1872-től a selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémia akkor megszervezett bányamértan-geodézia tanszék tanársegéde, helyettes tanára (1872-73), rendkívüli tanára (1873–1878), majd 1878-tól rendes tanára volt. 1894-től főbányatanácsosi címet kapott, 1902-ben vonult nyugalomba.
Szakirodalmi munkásságával megteremtette a magyar nyelvű bányaméréstani és földméréstani irodalmat. Számos új műszer megalkotásával és új mérési módszer kidolgozásával járult hozzá a bányaméréstan tudományának egyetemes fejlődéséhez (Cséti-féle aknafüggélyező, tahiméter, teodolit, mérőasztal stb.).
1892–1994 között a Bányászati és Kohászati Lapok (BKL) szerkesztője, az Országos Magyar Bányászati És Kohászati Egyesület (OMBKE) titkára volt.

Főbb művei:

  • Erdészeti földmértan (Bp., 1888);
  • Az út, híd és erdészeti vasuiak építéséről (Selmecbánya, 1889);
  • Bányaméréstan. Felső földméréstan (Selmecbánya, 1894);
  • Das ungarische Nivellierinstrument für Grubenmessungen (Berg- u. Hüttenmännische Zeitung, 1895);
  • Bányatelepek (Selmecbánya, 1904).


Irodalom:

Pauer János: A Selmecbányai Magyar Királyi Bányászati és Erdészeti Akadémia Története (Selmecbánya, 1896);

Verbói Cs. O. (Bány. és Koh. L., 1906);

Dolezal: Über die markscheiderischen und geodaetischen Erfidungen des königl. ung. Oberbergrates Cséti (Oest. Zeitschr. für Berg-u. Hüttenwesen, 1907);

Vajda Pál: Nagy magyar feltalálók (Bp., 1958); Magyar műszaki alkotók (Bp., 1964).


Forrás:

Életrajzi lexikon

http://joszerencset.hu/eletrajz/cseti_otto.htm – Letöltve: 2011.01.27.