Diplomatervek, szakdolgozatok – 1961–1970

Diplomatervezők

 

Diploma címe

Száma

1970

 

 

 

Esztó Piroska

emh.

Pontjelölési vizsgálatok

hiányzó

Koch Péter

emh.

Numerikus házhelyosztás

hiányzó

Krajcsovics István

emh.

Pontjelölési vizsgálatok

hiányzó

Paulik Sándor

emh.

Kötélívek fotogrammetriai vizsgálata

hiányzó

Szakos Pál

emh.

Üdülőtelep tanulmányterve

hiányzó

Vágner László

emh.

Ipartelep felmérés

hiányzó

1969

 

 

 

Doba György emh. Árendás patak baloldali mellékágának felmérése hiányzó
Gerely Ferenc emh. WILD C-12-es sztereokamerával kapcsolatos vizsgálatok hiányzó
Horváth Valéria emh. MOM Ni-B3 automatikus szintezőműszer vizsgálata hiányzó
Kovács Mátyás emh. Sopron város tervezett új nyugati lakótelepének felmérése, térképezése hiányzó
Oroszlány András emh. Győr-Nádorvárosban 1,8 ha szabatos felmérése és térképezése hiányzó
Petrik Sándor emh. Hódmezővásárhelyen parcellázási terv készítése hiányzó
Shimelis Yirgou emh. Sztereotop alkalmazása erdőgazdasági üzemi térképek készítésében hiányzó
Simon Imre emh. Győr-Nádorvárosban 1,7 ha szabatos felmérése és térképezése hiányzó
Wacha Tamás emh. Házhelyosztás Mosonmagyaróvár városban

hiányzó

1968

 

 

 

Bogyay János

emh.

Állományszerkezeti és fatömegbecslési vizsgálatok végzése légifényképek felhasználásával

hiányzó

Györke Jenő

emh.

Légifelvételek gyakorlati alkalmazása az állományfelvételi munkáknál

hiányzó

Halmai László

emh.

Magassági alappontok meghatározásának mérési eredményeivel az egyes kiegyenlítési csoportok közti összhang bizonyítása

hiányzó

Jablonkay Zoltán

emh.

Tartókötelek görbéjének meghatározása – terheletlen állapotban, majd változó helyzetű ismert nagyságú terhelések mellett

hiányzó

K. Szabó Imre

emh.

Ötödrendű alappontmeghatározás, pontsűrítés sokszögeléssel

hiányzó

Kosztka Miklós

emh.

A Csörgetőér meghatározott szakaszának felmérése és térképezése M = 1 : 1 000-es méretarányban

hiányzó

Péterváry Gábor

emh.

Légifelvételek gyakorlati alkalmazása az állományfelvételi munkáknál

hiányzó

Simkó Józsefné

emh.

Zeiss fototeodolit belső adatainak meghatározása, a fotogrammetriai pontmeghatározás megbízhatóságának vizsgálata

hiányzó

Stein Judit

emh.

Fonyód belterületén, Várhegyen térképezés, újraparcellázás, úthálózat és csapadékvízelvezetés tervezése

hiányzó

Szandi Péter

emh.

A Bikácsi Erdészet 134 ha-os erdejének felmérése, üzemtervi térkép készítése

hiányzó

Vimola Mihály

emh.

Fonyód belterületén, Várhegyen térképezés, újraparcellázás, úthálózat és csapadékvízelvezetés tervezése

hiányzó

1967

 

 

 

Bán István

emh.

Állományvizsgálatok légi fényképek alapján

hiányzó

Bukovics János

emh.

Állományfelvétel kisfilmes földi fotogrammetriával

hiányzó

Dala László

emh.

Erdészeti interpretáció szakirodalmának feldolgozása

hiányzó

Szabados János

emh.

Fototeodolitos mérések és számítások

hiányzó

1966

 

 

 

Balogh Ferenc–Márkus István

emh.

A Ménes-patak szabályozása, pisztrángtenyésztő tógazdaság terve, ménesvölgyi csemetekert öntözési terve

D/30

Bujdosó Attila

emh.

Sztereotoppal készített 1:10000-es méretarányú erdőgazdasági térképek vizsgálata

D/29

1965

 

 

 

Bajner Imre

emh.

Pisztrángos halgazdaság tervezése a Magasbakonyi Állami Erdészet területén Bakonyjákó község határában

D/25

Bátor Albert 

emh.

Tómalom-fürdő és környékének üdülőteleppé fejlesztése

D/7

Bencze Tibor

emh.

A Vértesi Állami Erdőgazdaság Tatai erdészetének kezelésében lévő Agostyáni Arborétum tervdokumentációjának elkészítése

D/24

Bugyik Endre

emh.

Tómalom és környékének üdülőteleppé fejlesztése

D/23

Csapó Mihály

emh.

Sztereotoppal készített 1:10000-es méretarányú erdőgazdasági térképek vizsgálata

D/13

Farkas Béla

emh.

1:10000 méretarányú szintvonalas térkép készítése a Pilisi Állami Erdőgazdaság területén a Pilisvörösvár-Piliscsaba-Pilisszántó községek között lévő területről

D/16

Gábor Gusztáv

emh.

1:1000 méretarányú rétegvonalas térkép készítése a Tómalom strandfürdőről és környékéről

D/20

Haraszti Sándor

emh.

1:2000 méretarányú szintvonalas térkép készítése a Nyírségi Állami Erdőgazdaság területén, Aporliget község határában

D/3

Hőbör Árpád

emh.

1:10000 méretarányú szintvonalas térkép készítése a Pilisi Állami Erdőgazdaság területén a Pilisvörösvár-Piliscsaba-Pilisszántó községek között lévő területről

D/6

Huszár Gyula

emh.

1:10000 méretarányú szintvonalas térkép készítése a Pilisi Állami Erdőgazdaság területén a Pilisvörösvár-Piliscsaba-Pilisszántó községek között lévő területről

D/17

Jancsó György

emh.

Harmadrendű légifénykép-kiértékelő műszerek alkalmazásának vizsgálata

D/4

Juhász István

földm.

Tarnazsadány község (Heves megye) területén újrafelmérés és térképezés

D/22

Kitzing Ferenc

emh.

A Balatonfelvidéki Állami Erdőgazdaság Balatonfüredi Erdészetéhez tartozó Tamáshegy területrendezési és kopárkötési terveinek elkészítése

D/19

Körös László

emh.

Klasszikus és fotogrammetriai eljárások ismertetése nagyobb kiterjedésű erdőterületek felmérésével kapcsolatosan

D/5

Lovász László

emh.

1:10000 méretarányú szintvonalas térkép készítése a Pilisi Állami Erdőgazdaság területén a Pilisvörösvár-Piliscsaba-Pilisszántó községek között lévő területről

D/18

Molnár József

emh.

A Balatonfelvidéki Állami Erdőgazdaság Balatonfüredi Erdészeténél létesítendő arborétum terveinek elkészítése

D/10

Moór Gyula–Takács József

emh.

A Pilisi Állami Erdőgazdaság Visegrádi Erdészeténél a Visegrád-Fellegvár-Nagyvillám-Feketehegy közötti területen létesítendő parkerdő terveinek elkészítése

D/8

Nagy Antal

emh.

A soproni volt Lóversenytér helyén öntözött terület létesítése

D/11

Németh Zoltán

emh.

Erdészeti módszerek szerepének vizsgálata a komplex vízrendezésben – a Hábi-csatorna komplex vízrendezési tanulmánytervének elkészítése

D/21

Schmotzer András

emh.

A Soproni Haladás és a Balfi Micsurin T.SZ.-ek kezelésében lévő terület általános talajvédelmi, tereprendezési és vízrendezési tervének elkészítése

D/27

Szabadhegyi Lajos

emh.

Tanulmányterv a Kecskepatak felduzzasztott vizének segítségével a SZOT üdülővel szemben lévő lófuttató réten

D/28

Szabó Gyula

emh.

A magyarfalvai Vöröscsillag T.Sz. területén létesítendő öntözőrendszer terveinek elkészítése

D/14

Szegő Lajos

emh.

A Borsod Megyei Rakacavölgy vízgyűjtőterület legfelső szakasza erózió elleni védelmi tervének részletes kidolgozása

D/15

Tóth Árpád

emh.

Multiplex kiértékelő műszerrel 1:10000-es méretarányú erdőgazdasági térkép szerkesztése

D/26

Tóth László

emh.

A Balfi Micsurin és a Soproni Haladás T.SZ.-ek kezelésében lévő terület általános talajvédelmi, tereprendezési és vízrendezési tervének elkészítése

D/12

Zsilvölgyi László

emh.

A Brennbergbányai Rák-patak völgyet lezáró, felhagyott vasúti töltésnek völgyzárógátként való kialakítása és az így létrejövő víztároló hasznosítása

D/9

1963

 

 

 

Schlauszky Ernő

emh.

A Dunaszentmiklósi kísérleti terület tervdokumentációjának elkészítése

D/2

1961

 

 

 

Czimber Béla–Varga Ferenc

emh.

A Sárvári Erdőgazdaság Vasvári Erdészetéhez tartozó Jeli-hálási arborétum terveinek elkészítése

D/1