Dr. Király GézaSzakmai önéletrajz

Szakmai végzettség
2008 PhD, NYME, Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola
1997 okleveles erdőmérnök, Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar
1990 érettségi, Földes Ferenc Gimnázium, Miskolc, speciális matematika tagozat
Nyelvtudás
angol
német
középfok
alapfok
Munkahely
2009– egyetemi docens, Nyugat-magyarországi Egyetem
2003–2009 egyetemi adjunktus, Nyugat-Magyarországi Egyetem
2000–2002 egyetemi tanársegéd, Nyugat-Magyarországi Egyetem
1997–1999 tanszéki mérnök, Soproni Egyetem
Oktatási tevékenység
2007– Távérzékelés – előadás és gyakorlat – erdőmérnök-hallgatók, környezetmérnök-hallgatók, környezettudósok, természetvédelmi mérnök-hallgatók
2006– Térinformatika – előadás és gyakorlat – erdőmérnök-hallgatók, környezetmérnök-hallgatók, környezettudósok, természetvédelmi mérnök-hallgatók
2001 Térinformatika – környezetvédelmi szakmérnök hallgatók
2001–2007 Fotogrammetria és távérzékelés – gyakorlat – erdőmérnök-hallgatók
2000–2006 Földmérés és térképezés – gyakorlat – környezetmérnök-hallgatók
2000– A Gábor Dénes Főiskola Soproni Kihelyezett Tagozatán a Térinformatikai Rendszerek tárgy oktatása
1998– Térinformatika az erdészeti tudományokban – doktoranduszok
1998–2008 Geodézia I-II. – gyakorlat – erdőmérnök- hallgatók
Szakmai szervezetekben való tagság, társadalmi megbízatás
2006– Erdőrezervátum Tudományos Tanácsadó Testület – ER-TTT
2005– Országos Erdészeti Egyesület Informatikai Szakosztályának tagja
2003– Az MTA Geodéziai Tudományos Bizottságának Fotogrammetriai, Távérzékelési és Térinformatikai Albizottságának tagja
2000– Magyar Földmérési és Távérzékelési Társaság tagja
Projektek
2009–2012 Central Europe: TransEcoNet
TV: Dr. Király Géza
2007–2009 OTKA T 048999: Digitális fotogrammetriai kutatások az erdészet területén.
TV: Dr. Márkus István – Király Géza
2006–2008 INTERREG 3B038: SISTEMaPARC
TV: Dr. Márkus István
2004 PHARE CBC Kisprojekt HU010803-12: Digitális geoadatállomány előállítása lézerszkenner-adatokból.
TV: Dr. Márkus István
2003 OMFB-00109/2003: Digitális fotogrammetriai munkaállomás kiegészítése…
TV: Dr. Márkus István
2001 KAEG RT: Az észak-hansági erdők vizsgálata
TV: Dr. Márkus István
2001 TU Wien: Koordináta-átszámítás az EOV és UTM rendszerek között
TV: Dr. Bácsatyai László
2001 ÁESZ: Ortofotók pontossági vizsgálata
TV: Dr. Bácsatyai László
1999–2001 PHARE CBC A Fertő-Hanság NP és a Szigetközi TK földrajzi információs rendszerének kifejlesztése
TV: Dr. Márkus István
2000 KGI: Budapest X. kerület környezeti állapotfelmérése
TV: Dr. Bácsatyai László
1998 OM FKFP 1127/97.: Tájszerkezet vizsgálat
TV: Dr. Gyuró Éva
1998–1999 OM FKFP 1344/97.: Erdei ökoszisztémák térképezése…
TV: Dr. Márkus István
1996–1997 PHARE 94-0869 MERA Forest Ecosystems Mapping
TV: Dr. Márkus István

Publikációk

Legfontosabb publikációk

Király G. – Brolly G. – Házas G. – Trimmel, W. (2012): Légi lézeres letapogatással felmért halomsírmező a Várhely környékén. In: Soproni Szemle, 2012/I., pp. 76–81.

Király, G. – Brolly, G. – Burai, P. (2012): Tree Height and Species Estimation Methods for Airborne Laser Scanning in a Forest Reserve. In: Full Proceedings of SilviLaser 2012; 12th International Conference on LiDAR Applications for Assessing Forest Ecosystems, Vancouver, BC, Canada, 2012.09.16–19., pp. 260–270.

Király, G. – Brolly, G. (2007): Tree Height Estimation Methods for Terrestrial Laser Scanning in a Forest Reserve. Proceedings of the ISPRS Workshop on Laser Scanning 2007 and SilviLaser 2007, Espoo, September 12-14, 2007, Finland, pp. 211–215.

Király G. – Náhlik A. (2005): Szarvasok GPS telemetriás mérése és az adatok térinformatikai feldolgozása az élőhely-használat vizsgálatához. In: Geomatikai Közlemények VIII. MTA GGKI, Sopron, 2005, pp. 257–263.

Király G. (2004): Domborzatmodellek előállításához felhasználható forrásadatok összehasonlító vizsgálata. In: HUNDEM 2004 Konferencia kiadványkötete, 2004.11.11–12.

Közleményjegyzék a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT) >>

Google Tudós Hivatkozások >>