Brolly Gábor BélaSzakmai önéletrajz

Szakmai végzettség
2004 okleveles mérnök-tanár, NYME Faipari Mérnöki Kar
2004 okleveles erdőmérnök, NYME Erdőmérnöki Kar
Nyelvtudás
angol
német
középfok
alapfok
Munkahely
2006– egyetemi tanársegéd – Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet, Földmérési és Távérzékelési Tanszék
Oktatási tevékenység
2010– Geoinformatika – gyakorlat – erdőmérnök- hallgatók, környezetmérnök-hallgatók, környezettan hallgatók, természetvédelmi mérnök-hallgatók, vadgazdamérnök hallgatók
2010– Földmérés és távérzékelés – gyakoralat – geográfus hallgatók
2008–2010 Geomatikai ismeretek – elmélet és gyakorlat – természetvédelmi mérnök hallgatók
2007–2010 Automatizált geodéziai adatgyűjtés – gyakorlat – környezetmérnök hallgatók, természetvédelmi mérnök hallgatók
2006–2009 Földmérés és térképezés – gyakorlat – környezetmérnök-hallgatók, környezettan hallgatók
2006–2009 Geodézia I–II. – gyakorlat – erdőmérnök- hallgatók
2006–2008 Távérzékelés – gyakorlat – környezetmérnök- hallgatók, környezettan hallgatók, természetvédelmi mérnök- hallgatók
2006–2007 Fotogrammetria és távérzékelés – gyakorlat – erdőmérnök-hallgatók
Szakmai szervezetekben való tagság, társadalmi megbízatás
Projektek
2009–2012 Central Europe: TransEcoNet
TV: Dr. Király Géza
2007–2009 OTKA T 048999: Digitális fotogrammetriai kutatások az erdészet területén.
TV: Dr. Márkus István – Király Géza
2006–2008 INTERREG 3B038: SISTEMaPARC
TV: Dr. Márkus István

Publikációk

Idegen nyelvű könyv, könyvrész

Király, G.–Brolly, G.–Attwenger, M. (2008): Transformation of Coordinates into a Common European Reference System. In: SISTEMaPARC Project Book, Rhombos Verlag Berlin, pp. 15–27.

Magyar nyelvű lektorált folyóiratcikk

Brolly G.–Király G.–Márkus I. (2009): Faállományok magassági modelljeinek előállítása távérzékelési eljárásokkal. In: Geomatikai Közlemények XII. MTA GGKI, Sopron, pp. 291–299.

Brolly G.–Király G.–Márkus I. (2007): Légi lézerszkennelés és QuickBird űrfelvétel integrált elemzése határon átnyúló területeken. In: Geomatikai Közlemények X. MTA GGKI, Sopron, pp. 251–256.

Király G.–Brolly G.–Márkus I. (2007): Földi lézerszkennelés alkalmazása egyes fák vizsgálatára. In: Geomatikai Közlemények X. MTA GGKI, Sopron, 2007. pp. 241–250.

Idegen nyelvű lektorált folyóiratcikk

Brolly, G.–Király, G. (2009): Evaluation of Terrestrial Laser Scanning In: the Hidegvíz-völgy (ER-46) Forest Reserve. In: Acta Silvatica Et Lignaria Hungarica Vol 5. Sopron, pp. 119–130.

Király, G.–Brolly, G. (2008): Modelling single trees from terrestrial laser scanning data In: a forest reserve. In: The Photogrammetric Journal of Finland. Vol. 21 No. 1. Helsinki, pp. 37–50.

Konferenciakiadvány magyarul

Brolly G.–Király G. (2007): Erdészeti és természetvédelmi célú földi lézeres letapogatás feldolgozása a Hidegvíz-völgy Erdőrezervátumban. In: Erdészeti, Környezettudományi, Természetvédelmi és Vadgazdálkodási Tudományos Konferencia (EKTV-TK) kiadványa. Sopron, 12.11., pp. 28-29.

Konferenciakiadvány idegen nyelven

Király, G.–Brolly, G. (2010): Volume calculations of single trees based on terrestrial laser scanning. In: Proceedings of SilviLaser 2010 Conference, Freiburg, 2010.09.14–17., p. 12.

Brolly, G.–Király, G. (2010): Algorithm for individual stem mapping from terrestrial laser scanning data. In: Proceedings of SilviLaser 2010 Conference, Freiburg, 09.14–17., p. 16.

Király, G.–Brolly, G., (2007): Tree Height Estimation Methods for Terrestrial Laser Scanning In: a Forest Reserve. Proceedings of the ISPRS Workshop on Laser Scanning 2007 and SilviLaser 2007, Espoo, September 12-14, Finland, pp. 211–215.

Király, G.–Brolly, G. (2006): Estimating Forest Stand Parameters Applying Airborne Laser Scanning And Quickbird Images. In: Proceedings of International Workshop on 3D Remote Sensing In: Forestry, Vienna, 14-15 Februar, pp. 79–90.

Hazai szakmai rendezvény, bemutató

Brolly G.–Király G. (2010): Törzstérképezés földi lézerszkennelés adatainak objektum-orientált feldolgozásával. Geomatikai Szeminárium, Sopron.

Király G.–Brolly G. (2009): Lézeres letapogatások erdőben. Fény-Tér-Kép. Konferencia, Dobogókő, 11.12-13.

Brolly G.–Király G.–Márkus I. (2009): Faállományok magassági modelljeinek előállítása távérzékelési eljárásokkal. In: Geomatikai Közlemények XII. MTA GGKI, Sopron, pp. 291–299.

Brolly G.–Király G. (2007): Erdészeti és természetvédelmi célú földi lézeres letapogatás feldolgozása a Hidegvíz-völgy Erdőrezervátumban. In: Erdészeti, Környezettudományi, ermészetvédelmi és Vadgazdálkodási Tudományos Konferencia (EKTV-TK) kiadványa. Sopron, 12.11., pp. 28-29.

Brolly G.–Király G.–Márkus I. (2007): Légi lézerszkennelés és QuickBird űrfelvétel integrált elemzése határon átnyúló területeken. In: Geomatikai Közlemények X. MTA GGKI, Sopron, pp. 251–256.

Király G.–Bazsó T.–Brolly G.–Márkus I. (2006): A földi lézeres letapogatás, mint a faállomány-mintavételezés új módszere. A Magyar Tudomány Ünnepe, Az erdőrezervátum kutatás eredményei 2001-2006., MTA, Budapest, 11.22.

Király G.–Brolly G.–Márkus I. (2006): Földi lézerszkenning alkalmazása egyes fák vizsgálatára. Geomatika Szeminárium, MTA GGKI, Sopron, 10.26-27.

Király G.–Brolly G. (2006): Faállomány-paraméterek becslése QuickBird űrfelvétel és légi lézeres letapogatás (ALS) együttes elemzésével. FÉNY-TÉR-KÉP Konferencia, Dobogókő, 10.12-13.

Nemzetközi szakmai rendezvény, bemutató

Brolly G.–Király G. (2010): Algorithm for individual stem mapping from terrestrial laser scanning. Proceedings of 10th International SilviLaser Conference on LiDAR Applications for Assessing Forest Ecosystems. 14-17.09.2010., Freiburg, Germany

Király, G.–Brolly, G. (2010): Volume calculations of single trees based on terrestrial laser scanning. SilviLaser 2010 Conference, Freiburg, 09.14-17.

Király, G.–Csépányi, P.–Brolly, G.–Kálmán, M. (2010): Spatial Monitoring of a Complex Forest–Inventory of a Pro Silva Demonstrational Forests by Means of Terrestrial Laser Scanning. XXIII. IUFRO World Congress, Seoul, 08.23-28.

Brolly, G.–Király, G. (2006): ALS data fusion with Quickbird imagery in the crossborder area. SISTEMaPARC project meeting, Sarród.

Király, G.–Brolly, G. (2006): Estimating Forest Stand Parameters Applying Airborne Laser Scanning And Quickbird Images. International Workshop on 3D Remote Sensing In: Forestry, Vienna, 14th-15th Feb.

Brolly, G. (2006): Coordinate transformation in Fertő-Hanság National Park. SISTEMaPARC project meeting, Trenta, Slovenia.

Jelentések

Márkus I.–Király G. et al. (2008): Digitális fotogrammetriai kutatások az erdészet területén. OTKA T 048999. Kutatási zárójelentés

Márkus I.–Király G et al (2007): Digitális fotogrammetriai kutatások az erdészet területén. OTKA T 048999. Kutatási részjelentés

Márkus, I.–Király, G.–Brolly, G.–Bácsatyai, L.–Czimber, K.–Bazsó, T.–Takács, G. (2006): Spatial Information Systems for Transnational Environmental Management of Protected Areas and Regions. In: CADSES–SISTEMaPARC. Progress Report. Project No: 3B038 PP16. (University of West Hungary, Dept. of Surveying and Remote Sensing)

Oktatási segédletek

Brolly G. (2009): Segédlet a Geomatikai ismeretek tantárgy gyakorlataihoz

Brolly G. (2008): Segédlet az Automatizált geodéziai adatgyűjtés tantárgy gyakorlataihoz

Diplomatervek

Brolly G. (2004): Termőhelyfeltárás támogatása térinformatikai és fotogrammetriai eszközökkel a Délhansági Erdészet területén. NYME-EMK, Sopron, okl. erdőmérnök szak.

Brolly G. (2004): Térszemléleti nehézségek leküzdése az erdészeti szakképzésben. NYME-FMK, Sopron, okl. mérnök-tanár szak